1. Polska 6 lotów
2. Wielka Brytania 4 loty
3. Francja 2 loty